Maksimalne vrijednosti vodostaja očekuju se sutra

Agencija za vodno područje rijeke Save navodi da se najznačajnije povećanje vodostaja i dalje se očekuje na slivovima rijeka Une i Sane.

Procjenjuje se to prema raspoloživim podacima i prognoznim hidrološkim modelima. Upozoravaju da bi maksimalne vrijednosti vodostaja trebale biti dostignute u jutarnjim satima 15. maja.

Kote pri kojima počinje obavještavanje o mogućnosti pojave plavljenja (za poplavna područja definisana FOP-om) bi mogle biti dostignute na VS Bihać i VS Bosanska Krupa na rijeci Uni, te VS Ključ i VS Sanski Most na rijeci Sani.

Za navedena područja sugeriše se povećan oprez stanovništva i pojačane aktivnosti nadležnih jedinica civilne zaštite.

Na slivu rijeke Bosne očekuje se manji intenzitet padavina u odnosu na sliv rijeka Une i Sane.

Za poplavna područja u neposrednom slivu rijeke Save (Odžačka i srednja Posavina) nisu prognozirane značajne količine padavina. Zbog činjenice da će se oticanje sa svih vodotoka sa vodnog područja vršiti prema rijeci Savi, Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo je pravnim licima koja provode mjere aktivne odbrane od poplava na ovim područjima dostavila zahtjev za pojačano praćenje stanja objekata za zaštitu od poplava i pripreme za eventualno provođenje mjera redovne odbrane od poplava.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava. Ukoliko dođe do dostizanja mjerodavnog nivoa pri kojem počinje obavještavanje o poplavama, Agencija će provesti sve mjere predviđene FOP-om.

 

 

 

(radiosarajevo.ba)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime