spot_img
spot_img

Korupcija – najozbiljniji problem u BiH

spot_img
spot_img

Korupcija predstavlja jedan od najozbiljnijih problema u BiH na putu uspostavljanja i realizacije vladavine prava, demokratije i ljudskih prava, zaključeno je na Trećoj godišnjoj konferenciji o stanju ljudskih prava i sloboda u BiH, koja je danas završena u Neumu.

Iz Parlamentarne skupštine BiH saopšteno je da su učesnici konferencije konstatovali da je destruktivnost koruptivnog ponašanja višestruka.

Navodi se da to utiče i na povjerenje u institucije vlasti, ometa ekonomski razvoj i ravnopravno tržišno takmičenje, ugrožava vladavinu zakona, demokratiju i ljudska prava, dobro upravljanje, pravičnost i socijalnu pravdu, omogućava rast organizovanog kriminala i terorizma, a ugrožava i stabilnost demokratskih institucija i moralnih osnova društva.

Učesnici konferencije saglasili su se da je na ekonomskom planu uočljivo ometanje privrednog razvoja zbog ometanja zdrave konkurencije, na planu razvoja državnih institucija dolazi do deformacije percipirane uloge i značaja tih institucija zbog zloupotrebe povjerenja ili dužnosti koja se vrši u javnoj upravi, sudskoj vlasti, politici, radi sticanja materijalne ili nematerijalne koristi bez uporišta u pravnom osnovu.

Na konferenciji je naglašeno da dodatni problem predstavlja i shvatanje korupcije i koruptivnog ponašanja u društvu, gdje se nerijetko u korupciji ne vidi krivičnopravni element odgovornosti, već moralni i gdje je procjena koruptivnosti vrlo relativizovana.

Okupljeni su upoznati i o informaciji o najnovijim dešavanjima u oblasti ljudskih prava u BiH sa aspekta davanja odgovora na Upitnik EU.

Na kraju dvodnevne konferencije učesnicima je predstavljen nacrt zaključaka koji će, uz uvrštavanje prijedloga i primjedbi koji su se mogli čuti tokom diskusija, biti razmatrani i konačno usvojeni na sjednici Zajedničke komisije za ljudska prava.

Izvještaj sa konferencije sa definisanim zaključcima biće dostavljen domovima Parlamentarne skupštine BiH na usvajanje.

Konferenciju je, u saradnji sa OEBS-om u BiH, organizovala Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH.

 

 

 

(SRNA)

spot_img

Povezano

spot_img
spot_img

Poslednje vijesti

spot_img
spot_img