Koje su najzastupljenije vrste droga u BiH?

U svijetu je, prema podacima UN-a, u 2016. evidentirano 29 miliona ljudi koji se bore s ovisnošću o drogama, što je za dva miliona više u odnosu na prošlu godinu.

Položaj BiH na takozvanoj “balkanskoj ruti” trgovine narkoticima doprinosi povećanoj dostupnosti narkotika na bh. ulicama. Takođe, svakodnevno smo informisani da policijske agencije i službe širom BiH sve češće vrše zapljene i oduzimanja različitih vrsta opojnih droga.

- Reklama -

Prema pojedinim podacima, u Bosni i Hercegovini više od 12.500 osoba su intravenski korisnici droga.

Na osnovu prikupljenih operativnih podataka Ministarstva bezbjednosti BiH, područje Bosne i Hercegovine predstavlja tranzitnu liniju za krijumčarenja opojnih droga, a trenutno su u fazi prikupljanja podataka o oduzetim drogama za 2016. godinu od nadležnih policijskih agencija i nakon usvajanja Informacije o stanju bezbjednosti u BiH, podaci će biti dostupni javnosti.

“U ovom trenutku raspolažemo kompletnim podacima za 2015. godinu koji se tiču vrste i količine zaplijenjenih opojnih droga, te prema podacima policijskih agencija i institucija najbrojnije krivično djelo je posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, nakon kojeg slijedi neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“ rekli su za “Radiosarajevo.ba” u Ministarstvu bezbjednosti BiH.

Kako su dodali, za smještaj oduzetih opojnih droga i drugih kontrolisanih supstanci, obezbijeđen je poseban prostor u okviru Kriminalističko-tehničkog centra MUP-a RS, forenzičkih regionalnih laboratorija MUP-a RS, nadležnog organa u Brčko Distriktu i Centra za forenziku i podršku Federalne uprave policije, te forenzičkih laboratorija za droge kantonalnih MUP-ova te nadležnim sudovima.

Takođe, proteklih godina Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine, u saradnji s Komisijom za uništavanje opojnih droga, kontinuirano provodi aktivnosti na uništavanju oduzetih opojnih droga i prekursora.

“Sve navedene aktivnosti se provode u skladu s Pravilnikom o čuvanju i uništavanju oduzete opojne droge, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora. Od donošenja ovog Pravilnika u martu 2012. godine, tri puta je organizirano uništavanje oduzetih opojnih droga“, istakli su iz ovog ministarstva.

Prema podacima kojima se raspolaže, u decembru 2012. godine, izvršeno je uništavanje oduzetih opojnih droga u Termoelektrani Gacko, a koje je provedeno prema Naredbi Suda BiH, kojom prilikom je izvršeno uništavanje 1.015 kg različitih vrsta oduzetih opojnih droga.

Već naredne godine izvršeno je uništavanje prekursora “anhidrid sirćetne kiseline“ u ukupnoj količini oko 31.000 litara, prema Naredbi Suda BiH, a koje je izvršeno u krugu vojne baze “Ciljuge”, opština Živinice.

U maju 2015. godine, sprovedeno je uništavanje oduzetih opojnih droga u Termoelektrani Gacko, i to prema naredbama više sudova u BiH, kojoj prilikom je izvršeno uništavanje blizu 550 kilograma različitih vrsta oduzetih opojnih droga.

Iz Ministarstva bezbjednosti BiH za “Radiosarajevo.ba” istakli su da su na ilegalnom tržištu u BiH prisutne gotovo sve vrste opojnih droga, a dominiraju produkti kanabisa, heroin i sintetičke droge.

“Potrošnja droge je u porastu, ali i dalje je relativno niska u poređenju s drugim evropskim zemljama. Ruta kojom se krijumčari heroin iz Jugoistočne Evrope poznata je pod imenom balkanska ruta. Krijumčarenje heroina najvećim dijelom zaobiđe Bosnu i Hercegovinu, zbog loše putne komunikacije i konfiguracije terena, pa se heroin uglavnom krijumčari u kamionima i autobusima koji idu iz jugoistočne Azije, kroz Republiku Bugarsku, Republiku Srbiju i Republiku Hrvatsku”, pojašnjavaju iz ministarstva.

Kada je riječ o opojnoj drogi marihuani, ona je pogodna za proizvodnju i na području Bosne i Hercegovine, a plantaže marihuane i vještačke laboratorije za njenu proizvodnju su pronađene u različitim krajevima BiH.

Posljednjih godina zabilježene su povećane količine sintetičkih droga koje već nakon prvog konzumiranja izazivaju teške posljedice po konzumenta te je posljednjih nekoliko godina i znatno porastao broj konzumenata ovih droga.

 

 

 

(nezavisne.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime