Klikom do imovine kriminalca

U Bosni i Hercegovini od januara počeo je s radom sistem za elektronsko evidentiranje oduzete imovinske koristi/imovine stečene izvršenjem krivičnog djela u sudovima i tužilaštvima, rečeno nam je u Delegaciji EU.

Prema njihovim riječima, na ovaj način će nadležnim pravosudnim organima biti značajno olakšan rad na sprečavanju kriminalaca da profitiraju od nezakonitih aktivnosti.

“Za svaku zemlju najvažnije je da prekine funkcionisanje kriminalnih grupa i da ih obeshrabri oduzimanjem dobiti koju ostvare kriminalnim radnjama. Cilj primjene modula je olakšavanje postupaka provjere i dostave podataka u predmetima u kojima je tužilaštvo predložilo, a sud donio odluku o oduzimanju bespravno stečene imovine”, rečeno je.

Kako nam je objašnjeno, primjena ovih modula će omogućiti nadležnim tijelima da u svakom trenutku mogu provjeriti koliko je bilo finansijskih istraga, privremenih i trajnih oduzimanja imovine, koje vrijednosti i u kojim postupcima za pojedina krivična djela, uz sve podatke o osobama osumnjičenim, optuženim i osuđenim za ta krivična djela.

“Podaci o izvršenju sudskih presuda kojima je izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene činjenjem krivičnog djela presudni su za smisleno prikupljanje pravosudnih podataka i njihovu obradu”, naglasili su.

Iz Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH, koji je sarađivao sa EU u implementaciji ovog rješenja, rečeno je “Nezavisnim” da je sistem razvijen u okviru Sistema za automatsko upravljanje predmetima u sudovima i tužilaštvima te da će se njegovom primjenom proširiti funkcionalnost.

“Modul je namijenjen sudovima i tužilaštvima u svrhu detaljnog evidentiranja podataka iz prijedloga za oduzimanje imovinske koristi i odluka o oduzimanju imovinske koristi i njihovog praćenja. Pored toga, podaci evidentirani u ovom modulu će, u skladu sa važećim propisima, u formi izvještaja biti dostupni nadležnim tijelima i drugim zainteresovanim stranama”, istakli su oni, ali su i naglasili da ovi podaci neće biti dostupni na internetu, već će se koristiti interno.

Eldan Mujanović, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, rekao je “Nezavisnim” da je zadovoljan implementacijom ovog sistema.

“Novi modul može poslužiti kao primjer najbolje prakse drugim zemljama u regionu koje treba da izgrade slične mehanizme”, istakao je Mujanović.

U cilju jednostavnije primjene novog modula i boljeg razumijevanja cijelog procesa oduzimanja imovine, VSTS je pripremio korisničke priručnike o upotrebi modula i distribuisao ih sudovima i tužilaštvima u BiH.

Kako saznajemo, tokom godine će biti organizovani treninzi u većim centrima u BiH, kako bi se osoblje obučilo za rad na ovim predmetima.

U delegaciji podsjećaju da je oduzimanje ove imovine propisano svim krivičnim zakonima u BiH, kao i posebnim zakonima u entitetima i Brčko distriktu.

Modul je razvijen uz finansijsku podršku EU, a Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom obezbijedila je stručni doprinos.

 

 

 

(nezavisne.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime