I sudije sumnjaju u poštenje kolega

Više od polovine sudija u BiH sumnja da se njihove kolege pridržavaju etičkih standarda, dok veliki procenat ne može čvrsto poreći da korupcija ne utiče na sudske odluke.

Ti i drugi pokazatelji o stanju u dijelu domaćeg pravosuđa su predočeni u izvještaju o nezavisnosti, odgovornosti i kvalitetu pravosuđa u skladu s kriterijumima Evropske mreže sudskih vijeća 2018-2020, a koji je objavio Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) BiH.

Analizom podataka koji su dobijeni putem ankete, došlo se do zaključaka da su sudije svojim kolegama, kada je u pitanju nezavisnost, dale ocjenu 7,1 što, prema pojašnjenjima, nije niska ocjena, ali je u poređenju sa drugim evropskim zemljama, na nižem nivou, jer je evropski prosjek 8,3.

Oko 2,8 odsto ispitanika vjeruje da je redovna pojava da su sudije u njihovoj zemlji umiješane u neke oblike korupcije u cilju njihovog navođenja na odlučivanje u predmetima na određeni način, a oko 36,5 odsto vjeruje da se to ne događa.

– Iako procenat izgleda prilično visok, u poređenju sa drugim zemljama rezultati nisu zadovoljavajući. Zabrinjavajuće je to što 48 odsto navodi da nije sigurno da li korupcija ima uticaja na sudske odluke – piše u dokumentu, uz navođenje da ukupne ocjene ni za Bugarsku, Hrvatsku, Grčku, Italiju, Letoniju, Litvaniju i Rumuniju nisu zadovoljavajuće.

Velike pozitivnosti nema ni kada su u pitanju imenovanja i napredovanja.

– Gotovo 20 odsto njih vjeruju da se sudije prvi put imenuju isključivo na osnovu sposobnosti ili iskustva, dok ostalih 80 odsto ili nije sigurno ili se ne slaže po, a uz slične ocjene kada je riječ o napredovanju, čini se da sudije u BiH nemaju povjerenja u svoj pravosudni sistem kada je u pitanju postupak imenovanja i napredovanja – istaknuto je u izvještaju, uz ocjenu da se to može povezati i sa nedavnom aferom koja je tresla VSTS.

Jedno od pitanja bilo je i da li sudije smatraju da se nadležni pravosudni organi efikasno bore protiv korupcije u svojim redovima.

– Sa tom tvrdnjom se ne slaže 26 odsto ispitanika, što je najveći procenat u Evropi, njih 25 odsto se slaže, što je ujedno među najnižim rezultatom u Evropi. Ostali ispitanici nisu bili sigurni. Ovakvi rezultati ukazuju na ozbiljan problem u vezi sa korupcijom i pokazuju da ispitanici nisu zadovoljni postupanjem u tim slučajevima u pravosuđu – piše u izvještaju.

Oko 50 odsto ispitanih je saglasno da tvrdnjom da se sudije poštuju etičke standarde, a nešto više od polovine ili nije sigurno u to ili nije s tim saglasno.

– Procenat je veoma visok – istaknuto je u izvještaju.

U VSTS-u su potvrdili da glavni nalazi Izvještaja ukazuju da je postignut određeni napredak u segmentu nezavisnosti.

– Zanimljivi su rezultati koji ukazuju na postojanje negativne percepcije sudija o poštovanju etičkih standarda od strane sudija i adekvatnosti postupaka nadležnih organa, u slučajevima povrede dužnosti i korupcije od strane nosilaca pravosudnih funkcija – rekli su u VSTS-u.

Većina sudija u BiH smatra da je od kada su oni počeli raditi kao sudije došlo do pozitivne promjene u pogledu nezavisnosti pravosuđa, a grupa sa sudijskim iskustvom između 11 i 15 godina pozitivno gleda na promjene koje su se dogodile. Iz parlamentarnih klupa, te nevladih organizacija i udruženja građana u BiH često se čuje da je povjerenje u generalno u domaće pravosuđe na niskom nivou i da su potrebne reforme u mnogim sferama.

 

 

 

(glassrpske.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime