spot_img
spot_img

Девет захтјева: Угоститељи се поново обратили надлежнима

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Након стастанка одржаног у Брчком, удружења угоститеља из читаве БиХ данас су се обратили надлежнима на свим нивоима, износећи листу од девет захтјева.

Њихово обраћање преносимо у цјелости:

На састанку одржаном дана 17.11.2020. године у Брчком, представници Удружења хотелијера и ресторатера у БиХ, Удружења радника угоститељства и туризма у Републици Српској и Удружења угоститеља Брчко дистрикта БиХ су усагласили своје ставове поводом рада свих удружења из области угоститељства на подручју БиХ, те договорили заједничко дјеловање и рад на унапредјењу пословања у овој грани привреде.

На поменутом састанку дошли смо до закључка да су се сва релевантна удружења благовремено и континуирано обраћала представницима свих нивоа власти у БиХ, али безуспјешно, јер органи надлежни за рјешавање наших проблема за сада нису имали слуха и нису учини ништа да нам олакшају пословање и тиме сачувају радна мјеста свих радника у угоститељству, којих је преко 50.000.

Ово наводимо јер ми више нисмо у стању да исплаћујемо плате радницима, те ћемо, не својом вољом, бити принуђени да им уручујемо рјешења о отказу, уколико ви моментално не учините нешто да бисмо превазишли ову ситуацију и сачували радна мјеста и тиме обезбједили егзистенцију за све грађане БиХ који раде у угоститељству, као и за чланове њихових породица, који живе од наше дјелатности и за које би останак без посла представљао непремостив проблем.

То „нешто“ што смо дефинисали кроз сљедеће захтјеве чије испуњење захтјевамо у што краћем року:

1. Укидање ограничења радног времена за све угоститељске објекте, а умјесто истог увођење рационалних мјера заштите од преношења вируса и праћење поштовања уведених мјера.

Наиме, временско ограничење рада  нама чини велику финансијску штету, а таква мјера сама по себи нема никакву сврху, нити доприноси побољшању епидемиолошке ситуације, и то јер се након времена предвиђеног за затварање објеката, број гостију, по редовном току ствари, смањује, а тиме се смањују и контакти и могућност преношења вируса.

Осим тога, постоји достаугоститељских објеката који почињу са радом тек након тог времена, што значи да сте овом мјером затворили исте, а да им при томе није обезбјеђена никаква помоћ, чиме сте и власнике а нарочито запослене у тим објектима довели у врло неповољну ситуацију.

Посебно наглашавамо да нема доказа да су се како радници у угоститељству, а такође ни гости заражавали у нашим објектима, те да бисте прописивањем спроводивих мјера превенције, а истовременим укидањем временског ограничења рада ви уствари заштитили становништво јер би сви гости били под неком врстом надзора док су у локалима, за разлику од садашње ситуације да након затварања наших објеката иду на приватне забаве које су без било какве контроле и самим тим представљају реалну опасност од ширења вируса.

2. Одобравање субвенције за надокнаду најниже плате и припадајућих пореза и доприноса на плату за сваког радника и за све мјесеце у којима је ограничен рад угоститељских објеката.

Наиме, угоститељима је за све вријеме трајања вируса Цовид-19 рад био или потпуно забрањен, или ограничен разним мјерама као што су: временско ограничавање рада (чиме је ноћним клубовима рад фактички забрањен, а не ограничен), обавеза размака измедју гостију, забрана сједења више лица за истим столом, забрана употреба наргила у Брчком (чиме се одредјеним угоститељима промет смањио за преко 50%, јер им је пружање услуга коришћења наргила био претежан дио дјелатности), ограничење броја гостију у објекту, које је већ довело, а нарочито сада са доласком хладнијег времена и затварања башта ће потпуно онемогућити остваривање промета довољног за исплату плата радницима.

Када се све наведене мјере доведу у везу са општим трендом смањена обима посла, због мање новца у оптицају, недоласка наших градјана из иностранства и потребом становништва да новац троше на друге ствари, долазимо до закључка да се угоститељи налазе у врло тешкој економској ситуацији.Са друге стране, потреба да се сачувају радна мјеста уопште у привреди, а нарочито у угоститељству као грани која је медју најугроженијим је очита и неспорна.

Да бисмо као заједница која има могућности да помогне својим градјанима успјели да без тешких посљедица, које би се огледале у масовном отпуштању радника, због немогућности исплате плата и доприноса, изадјемо из ове кризе, захтјевамо помоћ у виду субвенције за плате и доприносе радника за све вријеме трајања било каквих ограничења рада угоститељских објеката, како ретроактивно тако и у убудуће.

3. Ослобађање од плаћања закупнина за изнајмљивање пословног простора и јавних површина у јавном власништву (БиХ, ентитета, кантона, Брчко дистрикта), а субвенционисање одговарајућег износа закупнине за закупце приватне својине.

4. Укључивање представника релевантних удружења угоститеља у рад тијела која одлучују о увођењу, укидању или ревидирању свих мјера које директно утичу на рад угоститељских објеката, на свим нивоима власти у БиХ, на којима се предметне одлуке доносе.

Овај захтјев је оправдан самом чињеницом да су досадашње одлуке кризних штабова више штетиле угоститељима него што су побољшавале епидемиолошку ситуацију, при томе често биле неспроводиве и недјелотворне, управо јер нису консултовани субјекти који би те одлуке требали примјењивати у пракси.

5. Укидање обачунавања и наплате „индустријске“ електричне енергије, као додатни вид помоћи опстанку и растерећењу угоститеља.

6. Одобравање накнаде за празне смјештајне капацитете хотелијера и осталих пружаоца услуга пружања смјештаја, по сваком празном кревету који је посљедица мјера уведених због новонастале ситуације.

7. Укидање комуналних такса које додатно оптерећују ионако истрошене буџете свих власника угоститељских објеката.

8. Ослобођење од плаћања РТВ таксе за све вријеме трајања мјера ограничања и забрана, а у циљу барем учешћа у штети и других установа, нарочито оних које се финансирају из јавних прихода, а не сваљивања цијелог терета на једну или неколико дјелатности.

9. Синхронизација прописа одговарајућих тијела БиХ, ентитета, кантона те Брчко дистрикта, којим би се уравнотежиле мјере које се прописују а самим тим и заштитила конкуренција, јер је тренутно стање неодрживо с обзиром да се објекти који се налазе у административним јединицама које имају „блаже“ мјере стављају у повољнији положај и тиме се ствара велика нестабилност на тржисту и врши како непосредна тако и посредна дискриминација.

У складу са свим наведеним, а имајући у виду да већ више од пола године радимо са смањеним капацитетима, да имамо пад промета од преко 50%, да имамо додатне трошкове у виду куповине дезинфекционих средстава, а да су при томе сви „намети“ остали непромјењени, овим апелом и постављеним захтјевима ми тражимо рјешење новонасталог проблема, јер ћемо у супротном бити принуђени да затварамо објекте и масовно отпуштамо раднике.

У Брчком, 18.11.2020. године.

Удружење хотелијера и ресторатера у БиХ

Удружење радника угоститељства и туризма у Републици Српској

Удружење угоститеља Брчко дистрикта БиХ

 

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img