Brčko: Partijama 200.000 KM iz budžeta

Za razliku od podsticaja, socijalnih davanja i grantova čija isplata kasni po nekoliko mjeseci, budžeti svih nivoa vlasti poprilično su ažurni kada su u pitanju isplate novca političkim partijama.

Od planiranih 19,6 miliona KM u 2018. godini, političkim partijama isplaćeno je 18,6 miliona KM, ili oko 95 odsto.

U Informaciji o planiranim i isplaćenim sredstvima političkim subjektima u 2018. godini iz budžeta svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, o kojoj se raspravljalo i koja je usvojena na juče održanoj sjednici Centralne izborne komisije (CIK) BiH, navodi se i to da je najviše novca isplaćeno iz budžeta opština, i to 6.326.308 KM. Budžeti gradova u BiH partijama su isplatili 295.313 KM, dok je budžet Brčko distrikta tokom prošle godine planirao i isplatio 200.000 KM, a budžeti kantona 3,8 miliona KM, koliko su stranke dobile i iz budžeta Federacije BiH.

- Reklama -

Iz budžeta Republike Srpske političkim partijama lani je isplaćeno 3,3 miliona KM, od ukupno planiranih 3,6 miliona KM.

Političke partije tokom prošle godine novac su dobijali i iz budžeta Bosne i Hercegovine, i to ukupno 950.000 KM, od čega je direktno partijama uplaćeno 548.300 KM, a za rad poslaničkih klubova 368.113 KM.

“Ko je bliže vatri, on se prvi ogrije. Trebalo bi da sve isplate za budžetske korisnike budu na vrijeme i ne bi trebalo da bude privilegovanih kao što su političari i političke partije. Neki imaju sve, a neki ništa”, rekao je Vehid Šehić, analitičar i bivši predsjednik Centralne izborne komisije BiH.

On kaže da se u konkretnom slučaju, po pitanju isplata novca iz budžeta političkim partijama, ne može govoriti o nekim pritiscima, već da se radi isključivo po automatizmu.

“Ministar finansija je politička ličnost, premijer takođe, i oni po automatizmu partijama isplaćuju novac koji je planiran u budžetima”, rekao je Šehić.

Takođe, u ovoj informaciji, koja je juče usvojena, navedeno je i to da 29 lokalnih zajednica i tri grada tokom prošle godine nisu isplaćivali novac političkim partijama.

Navedeno je i da je u periodu od 2004. do 2018. godine iz budžeta svih nivoa vlasti političkim subjektima isplaćeno 281,9 miliona KM.

Od 2004. do 2008. godine budžetska sredstva za političke partije konstatno rastu, da bi u periodu od 2009. do 2012. oscilirala. Godine 2013. sredstva su pala za 12,2 odsto, a od 2014. godine budžetska izdvajanja ponovo rastu u procentima od dva do tri odsto.

Prema zakonima, političke partije iz budžeta primaju novac zavisno od toga koliko su na izborima osvojile mandata, tačnije novac se partijama isplaćuje na osnovu broja odbornika u gradu ili nekoj lokalnoj zajednici, te broju poslanika u kantonalnim, entitetskim i Parlamentarnoj skupštini BiH.

Pored ove, članovi Centralne izborne komisije BiH usvojili su juče i Informaciju o podnesenim godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka za 2018. godinu sa izvorima finansiranja. I u ovoj informaciji vidljivo je da su ogromnu većinu novca političke partije dobile iz budžeta, i to nešto više od 20 miliona KM ili 73 odsto ukupnih prihoda, a poslije toga najviše novca prikupljeno je prilozima fizičkih lica, i to 3,7 miliona KM, dok se tek nešto više od sedam odsto ili 1,9 miliona KM odnosi na prihode od članarina.

(nezavisne.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime