Brčko: Od sutra anketiranje 6.983 domaćinstava u statističke svrhe

Oko 120 anketara, akreditovanih od strane statističkim institucija, će u naredna 22 dana prikupljati podatke o domaćinstvima s ciljem da se provjeri da li je od 2009. godine, kada je urađen prvi Master uzorak, došlo do manjih ili većih promjena na terenu.

 

Anketari će u oko 60.000 domaćinstava širom BiH prikupljati osnovne demografske podatke o broju članova domaćinstava, starosnoj strukturi i njihovim obrazovnim karakteristikama.

Osim toga, anketari će provjeravati i broj stambenih objekata na terenu budući da je u proteklih deset godina u nekim područjima izgrađeno jedno ili više naselja što je automatski dovelo do promjene u broju domaćinstava, njihovim karakteristikama i strukturi domaćinstava.

Prema trenutnim procjenama planirano je da anketari na području Brčko distrikta posjete, tokom prvog kvartala, 9.975 stambenih jedinica, odnosno 6. 983 domaćinstava.

Anketiranje se provodi u okviru projekta ažuriranja statističkog Master okvira uzorka sa krajnjim ciljem da se poveća obim i kvalitet statističkih podataka u Bosni i Hercegovini kao i njihovo dalje usklađivanje sa EU standardima kojeg provodi Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku.

Ažuriranje će se raditi kvartalno tokom tri godine. Prva četiri kvartala statističke institucije provode u saradnji sa agencijom Prism Research & Consulting iz Sarajeva, nakon toga same nastavljaju sa ovom izuzetno važnom statističkom aktivnosti.

Novina u ovom projektu je i način prikupljanja podataka na terenu. Statističke institucije prvi put rade anketiranje putem posebno kreirane softverske aplikacije. To znači da će anketari umjesto upitnika na papiru koristiti laptope sa instaliranom aplikacijom pomoću koje će se vršiti unos podataka i dostavljati statističkim institucijama na dnevnoj bazi.

Zbog značaja ovog projekta statističke institucije mole nosioce domaćinstava za aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuju da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe.

 

 

 

 

(radiobrcko.ba)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime