Brčko: Fitosanitarni inspektor nije napravio grešku, odgovornost na drugima

Šefica Inspektorata Brčko distrikta BiH Senada Garić obratila se danas javnosti povodom aktuelne zabrane izvoza jabuka iz Bosne i Hercegovine u Rusku Federaciju.

Ona je upoznala novinare da je juče održan sastanak u Upravi za zaštitu zdravlja bilja Ministarstva spoljne trgovine BiH, kojem su prisustvovali predstavnici entitetskih ministarstava za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Inspektorat Brčko distrikta BiH i entitetski inspektorati kao i pomoćnik ministra za spoljnu trgovinu. Garićeva je navela da je na sastanku razgovarano o preduzetim aktivnostima i aktivnostima koje treba preduzeti u vezi sa notom Federalne službe za veterinarsku i fitosanitarnu kontrolu Ruske Federacije, a u vezi sa aktuelnom zabranom izvoza jabuke iz BiH u Rusku Federaciju.

- Reklama -

“Ovakvim potezom je učinjena velika šteta državi, našim proizvođačima ali je i diskreditovan Inspektorat Brčko distrikta BiH”, rekla je Senada Garić.

Istakla je da je na početku jučerašnjeg sastanka predložen zaključak da se ministar Šarović obrati gradonačelniku Brčko distrikta BiH kako bi sankcionisao inspektora koji je izdao fitosanitarni sertifikat u ovom slučaju.

“Nakon obavljene duge rasprave taj zaključak je odbačen jer je dokazano da je inspektor Vlade Brčko distrikta BiH izdao fitosanitarni sertifikat u skladu sa Zakonom o zaštiti zdravlja bilja te Pravilnikom i procedurom koja je njemu propisana kao nadležnom inspektoru za tu oblast”, dodala je gospođa Garić.

Ona je rekla da inspektor Brčko distrikta BiH izdaje fitosanitarni sertifikat o zdravstvenoj ispravnosti kojim se potvrđuje da je roba koja se izvozi zdravstveno ispravna, da nema štetnika i bolesti, te da u tom sertifikatu nema porijekla i da inspektor ne utvrđuje porijeklo robe, o čemu odlučuje drugi organ.

“Fitosanitarni inspektor koji je pregledao robu pregledao je i dokumentaciju koju je špediter priložio uz zahtjev, od fakture do dokaza o porijeklu robe, koju izdaje Spoljnotrgovinska komora kao i uplatnicu o plaćenoj taksi. Kada je izašao na lice mjesta pregledao je kamion, koji nije bio zapečaćen, što je veliki propust, niti prije niti posle pregleda inspektora i carine. Inspektor je skidao gajbe sa kamiona, uzimao jabuke, po važećim propisima vršio sječu i na osnovu toga izdao sertifikat. Spoljnotrgovinska komora je na osnovu zahtjeva izvoznika potvrdila da je to proizvod bh. porijekla, i za to neko drugi treba da odgovara, a ne fitosanitarni inspektor. Inspektor je pregledao robu i on ne utvrđuje porijeklo”, objasnila je šefica Inspektorata Senada Garić.

Ona je navela da u BiH nije sistemski riješen problem izvoza, posebno u fitosanitarnoj oblasti te da na granici moraju da budu sve državne službe, pa tako i fitosanitarna inspekcija koja mora da bude u sastavu Uprave za zaštitu zdravlja bilja jer će na taj način sve procedure i propisi na svim graničnim prelazima biti isti, što sada nije slučaj.

Zaključci sa jučerašnjeg sastanka su:

1. Zadužuju se inspekcijski organi entiteta i Brčko distrikta BiH da dostave izvještaje o sprovedenim kontrolama, a u vezi sa subjektima koji su umiješani u

slučaj izvoza jabuka za Rusku Federaciju, a koji nisu u skladu sa propisanim Protokolom za osiguranje fitosanitarnih zahtjeva između Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor prilikom međusobnih isporuka proizvoda visokog fitosanitarnog rizika. Rok za dostavu je do 24. januara 2018. godine. Na osnovu dostavljenih izvještaja, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja sačiniće notu prema Federalnoj službi za veterinu i fitosanitarnu kontrolu Ruske Federacije.

2. Zadužuje se Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja da, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Distriktom, pripremi odluku kojom će se definisati uslovi koje izvoznici moraju da ispunjavaju prilikom izvoza za Rusku Federaciju i prijedlog odluke da dostavi Savjetu ministara BiH. Rok za donošenje ove odluke je 25. januar 2018. godine.

3. Nadležni organi entiteta i Distrikta su obavezni da se do donošenja odluke pridržavaju zakona i protokola.

4. Imenuje se radna grupa za održavanje bilateralnih pregovora sa Federalnom službom za veterinu i fitosanitarnu kontrolu Ruske Federacije.

5. Zadužuje se Uprava da zajedno sa nadležnim organima entiteta i Distrikta redefiniše postojeći spisak izvoznika voća i povrća za Rusku Federaciju.

 

 

 

 

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime