Hvala što ste posjetili slonka koji skače.

Slobodno se vratite kad god ste tužni.