Dobrodošli u potragu za blagom. Javite nam da se takmičite na potraga@nula49.com. Srećno!

Evo i prvog traga:

Valja početi od najlakšeg. Prvi trag na našem putovanju krije prva pošta našeg grada.