Brčko: Zbog virusa korona blokiran dio Gornjeg Zovika

Na osnovu zakonskih ovlaštenja u dijelu koji se odnosi na zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te zbog pojave i širenja epidemije zarazne bolesti COVID-19 (koronavirus), komandant Štaba za zaštitu i spašavanje i gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić je na prijedlog šefa Policije Brčko distrikta BiH Gorana Pisića i Pododjela za javno zdravstvo, donio Naredbu o blokadi i izolaciji gornjeg dijela zaseoka Peškiri, selo Gornji Zovik, Brčko distrikt BiH.

Ovom Naredbom se Policiji Brčko distrikta BiH nalaže da preduzme sve potrebne radnje da se izvrši blokada i izolacija gornjeg dijela zaseoka Peškiri, zbog potvrđene sumnje da je sa mještanima ovog dijela zaseoka bila u kontaktu osoba zaražena korona virusom (COVID-19), a s ciljem sprečavanja širenja, odnosno prenošenja korona virusa na ostali dio mještana zaseoka Peškiri i sela Gornji Zovik, te susjednog sela Velino selo u Opštini Čelić.

Policija Brčko distrikta BiH u skladu sa Naredbom i svojim ovlastima, te u saradnji sa Odjelom za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH, Crvenim krstom/križom Brčko distrikta BiH, je dana 01.04.2020. godine u večernjim satima izvršila blokadu navedenog lokaliteta kojom prilikom je ostvaren visok nivo saradnje sa predsjednikom Mjesne zajednice i mještanima blokiranog područja, te preduzima sve neophodne radnje.

Policija Brčko distrikta BiH se zahvaljuje lokalnom stanovništvu na iskazanoj saradnji prilikom provođenja mjera blokade, te će zajedno sa svim nadležnim odjelima Vlade i Crvenim krstom/križom Brčko ditrikta BiH, obezbijediti da se život stanovnika u blokadi odvija u skladu sa njihovim potrebama.

 

 

 

 

 

1 komentar

Odgovori na Donesena naredba o deblokadi zaseoka Peškiri – nula49.com Odustani od odgovora

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime