spot_img
spot_img

Влада Дистрикта о заштити животне средине и корупцији

spot_img
spot_img

Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине данас је на 75. редовној сједници одобрила Нацрт одлуке о одобравању Приједлога стратегије заштите животне средине Брчко дистрикта БиХ за период од 2022–2032. године на приједлог Одјељења за просторно планирање и имовинскоправне послове.

Наиме, приједлог Стратегије заштите животне средине Брчко дистрикта БиХ за период 2022–2032. године припремљен је од стране Штокхолмског института за заштиту животне средине у оквиру пројекта ESAP 2030+, те обухвата седам тематских области: управљање водама, управљање отпадом, биодиверзитет и заштита природе, квалитет ваздуха, климатске промјене и енергија, хемијска безбједност и бука, одрживо управљање ресурсима као и управљање животном средином.

На приједлог Канцеларије за превенцију корупције и координацију активности на сузбијању корупције у Брчко дистрикту БиХ, Влада је усвојила Одлуку о усвајању Стратегије за борбу против корупције као и Акциони план за спровођење стратегије за борбу против корупције у Брчко дистрикту БиХ за период од 2022. до 2024. године.

Стратегија и Акциони план усмјерени су ка највишим стратешким мјерама које се односе на област превенције, откривања, процесуирања, координације, репресије, побољшања законодавног оквира, повећања капацитета институција, обука и подизања јавне подршке за борбу против корупције.

 

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img