spot_img
spot_img

Rok za prijavu poreskih prijava još sutra

spot_img
spot_img

Miodrag Trifković, direktor Poreske uprave Brčko distrikta obavještava sve porezne obveznike koji još uvijek nisu predali svoje završne račune, da to mogu učiniti još sutra.

Gužve na šalterima Poreske uprave bile velike tokom cijelog dana, jer su mnogi poreski obveznici čekali posljednji tren kako bi u skladu sa zakonom predali završne račune. Trifković je naglasio da se sutrašnji rok za predaju poreskih prijava odnosi i na preduzetnike i fizička lica.

“Preduzetnici predaju svoje porezne prijave za iskazani dohodak. Sva fizička lica koja žele da predaju svoju poresku prijavu za ostvarene prihode, po osnovu na primjer prihoda od zakupnine ili od prihoda kroz ugovore o djelu, mogu ovu svoju obavezu izvršiti zaključno sa 28.02.2017.”, rekao je Trifković.

On je naveo da pravna lica poresku prijavu, te bilans stanja i uspjeha podnose do 31. marta.

“Ukoliko pravno lice ili preduzetnik ne preda svoju poreznu prijavu u zakonom predviđenom roku, predviđene su sankcije. Za pravna lica je predviđena novčana kazna u visini od 2.000 maraka i za odgovorno lice u pravnom licu 200 maraka. Ove dvije kazne idu zajedno. Kad je riječ o preduzetnicima, mininimalna kazna za vlasnika preduzetničke djelatnosti je 200 maraka”, kaže Trifković.

Na godišnem nivou u Brčkom ima oko 1000 pravnih lica koja su u obavezi podnošenja završnih računa i poreskih prijava za obračun poreza na dobit, dok je preduzetničkih prijava oko 2000, te oko 500 fizičkih lica koja traže povrat poreza na dohodak.

 

 

(radiobrcko.ba)

spot_img

Povezano

spot_img
spot_img

Poslednje vijesti

spot_img
spot_img