Kako da se zaštitite od infekcije koronavirusom na svom radnom mjestu?

Koronavirus COVID-19 je novi virus koji se širi direktnim kontaktom što podrazumijeva i širenje preko radnih površina.

https://www.facebook.com/watch/?v=568341757113238

Zbog toga je važno da na radnim mjestima poštujete sljedeće preporuke:

· Provjetravate radne prostore najmanje svaka dva sata

· Radni prostor (podove, stolove, radne površine, pultove, kase, računare…) potrebno je čistiti i dezinfikovati svaka dva sata

Zašto? Jer kontaminacija na površinama koje dodiruju zaposlenici i kupci jedan je od glavnih načina širenja COVID-19.

· Neophodno je da zaposlenici redovno i temeljito peru ruke na način kako je propisala Svjetska zdravstvena organizacija, a najmanje dvadeset sekundi. Ruke treba da perete prije neposrednog kontakta sa hranom i pripreme hrane, dodirivanja usta, nosa i očiju te poslije brisanja nosa, kašljanja ili kijanja, upotrebe toaleta, kontakta sa životinjama, rukovanja otpadom ili čišćenja prostorija, dodirivanja predmeta sa kojim kontakt ima veliki broj ljudi.

· Zaposlenici koji rade sa hranom ne smiju da nose nakit na rukama

· Zaposlenici koji rade sa strankama i vrše razmjenu novca, papira, kartica i slično treba da nose zaštitne rukavice

· Poslodavci su dužni da u toaletima svojih preduzeća imaju vodu, sapun i toaletne ubruse

· Poslodavci su dužni da obezbijede zatvorene kante za higijensko odlaganje smeća

Zašto? Jer pranje ubija virus na vašim rukama i sprečava širenje COVID-19.

· Poslodavci su dužni da obavijeste svoje zaposlenike koji imaju blago povišenu temperaturu i kašalj da se jave telefonskim putem svom porodičnom ljekaru i informišu se o svom zdravstvenom stanju.

Info broj Pododjeljenja za javno zdravstvo je 080050606.

 

 

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime