300.000 KM za rekonstrukciju ulica u Brčkom

Rizo Čivić, zamjenik direktora javnog preduzeća “Putevi Brčko” izjavo je danas da je ovo preduzeće za rekonstrukciju i sanaciju puteva na području Brčkog u ovoj godini planiralo oko 300.000 konvertibilnih maraka.

“Nakon pribavljene tehničke dokumentacije krenuli smo sa sanacijom i djelimičnom rekonstrukcijom ulica u centru grada i to ulica Ljudevita Gaja, Petra Kočića i Kantardžića, te o putu Dubrava- Bijela. Ukupna vrijednost radova koji se izvode već desetak dana iznosi oko 200.000 maraka. Preostalih 100.000 maraka narednih dana ćemo preusmjeriti u sanaciju ulice od graničnog prelaza prema Konačkom brdu”, precizirao je Čivić.

- Reklama -

On je najavio izgradnju podzemnih i nadzemnih garaža u Distriktu, kako je to planirano prostorno-planskom dokumentacijom u Brčkom.

“Javno preduzeće Putevi Brčko ove godine planira da saobraćajanice na području distrikta učini sigurnijim i estetski kvalitetnijom kroz održavanje, košenje i čišćenje putnog pojasa i kanala. Takođe planirali smo oko 800.000 maraka za nabavku vlastite mehanizacije koja će predstavljati okosnicu za profilisanje ovog preduzeća kao privrednog subjekta koji će moći odgovoriti sve složenijim i zahtjevnijim zadacima za održavanje saobraćajnica u Distriktu”, naglasio je Čivić.

Komentarišući kadrovsku strukturu i potrebe ovog preduzeća u budućnosti za novim stručnim osobama, profesor Čivić je naglasio da ovo javno preduzeće u okviru posdtojećih obaveza ima zadovoljavajući stručni kadar.

“Za naredni period planirali smo zapošljavanje stručnih ljudi za opsluživanje opreme i mehanizacije potrebne za kvalitetnije održavanje puteva. Za obimnije radove preduzeće će u skladu sa zakonskom regulativom, raspisivati tendere i birati najpovoljnije ponuđače, bez želje da bude konkurencija ostalim privrednim subjektima”, rekao nam je Čivić.

On je za drugu polovinu 2017.godine najavio izradu projekata za sanaciju ili rekonstrukciju magistralnih i regionalnih putnih pravaca koji prolaze kroz Brčko distrikt.

 

 

 

(radiobrcko.ba)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime