Naslovna Ključne riječi Bolnica

Ključna riječ: bolnica

Poziv za dostavu komentara na Prednacrt zakona o udruženjima i fondacijama...

Pozivaju se organizacije civilnog društva (nevladine organizacije, udruženja građana i fondacije) kao i zainteresovana javnost da dostave eventualne komentare na Prednacrt zakona o udruženjima...