Završen “III Krug prijateljstva – biciklistički maraton regijama Drina-Sava i Drina-Tara”