Stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

„Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak stupio je na snagu danas, 3. 7. 2020. godine, i primjenjivaće se na odredbe koje predstavljaju izmjene postojećeg zakona“, izjavio je na konferenciji za medije direktor Poreske uprave Brčko distrikta BiH Miodrag Trifković.

On je istakao da se ove odredbe uglavnom odnose na oslobađajuće faktore kada je u pitanju oporezivanje plata i druge vrste nesamostalnog rada kao i vrste dohodaka.

- Reklama -

„Osnovni oslobođeni iznos kroz ovaj zakon, koji je donijela Skupština Brčko distrikta BiH, povećali smo s 300 KM na 500 KM. S obzirom na to da je taj koeficijent povećan na 500 KM, on je praktično implicirao povećanje i onih koeficijenata koji se odnose na izdržavane članove. Taj koeficijent je 0,5 i onda više neće biti 150 KM, nego 250 KM. Sve ove odredbe odnose se na isplatu plate od datuma stupanja na snagu i za sve isplate koje su obavljene krajem juna i početkom ovog mjeseca nisu se mogli uzeti u obzir ovi uvećani iznosi, nego se moralo postupati po tada važećem zakonu“, kazao je Trifković dodajući da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak došlo do još nekih izmjena.

„Kada su u pitanju roditelji koji su se u dosadašnjem zakonu uvrštavali u oslobađajuće, odnosno izdržavane članove, sada je ovaj zakon roditelje ukinuo kao izdržavane članove. Ovim izmjenama napravio se napredak u smislu priznavanja olakšice kada su u pitanju izdržavana djeca. U dosadašnjem zakonu stajalo je da će se djeca smatrati izdržavanim ako su na redovnom školovanju i to do 27 godine života. Zakon je pretrpio izmjenu te se izdržavanim članovima smatraju djeca, naravno ako su nezaposlena i bez obzira da li su na redovnom školovanju ili su to redovno školovanje okončala, a sve do 27 godine života“, kazao je Trifković.

Ovaj je zakon takođe obuhvatio i priznavanje olakšice kod nerezidenata, lica koja su zaposlena u Distriktu, a svoje prebivalište imaju u entitetima ili nekim susjednim državama.

„Oni su po ovom zakonu dobili pravo na osnovni lični odbitak od 500 KM, ali nisu dobili prava ovih izdržavanih članova i nemaju dodatne koeficijente. Da bi ostvarili ta prava dužni su doći u Poresku upravu, otvoriti poresku karticu i takvu, ovjerenu karticu od naše Poreske uprave mogu odnijeti svom poslodavcu u Distriktu. Ne mogu donositi nikakav prijepis ili poreske kartice iz entiteta i smatrati da će moći ostvariti ova prava. Svi oni koji imaju djecu, ali su ih odjavili zbog toga što su djeca završila redovno školovanje, a nisu navršila 27 godina života, mogu se ponovo vratiti u Poresku upravu i prijaviti ih“, kazao je Trifković.

On je naglasio da je ovim zakonom napravljen još jedan napredak u vezi s toplim obrokom.

„Mi smo išli na to da se praktično privrednicima Distrikta izađe u susret, a samim tim i radnici imaju veću mogućnost da dobiju topli obrok. U ovom slučaju zakon je rekao da topli obrok neće biti oporezovan do visine od 7 KM. Sve ove odredbe u vezi su s članovima 28 i 29 navedenog zakona na način da se na dan isplate primjenjuju sve ove odredbe. Sve ove informacije nalaze se na stranici Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, a mogu nas kontaktirati i putem telefona kako bi se informisali“, kazao je Trifković.

 

 

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime