Potpisan ugovor o dodjeli grant sredstava za implementaciju projekata podrške preduzetništvu žena

Agencija za razvoj preduzeća „Eda“, Banjaluka, u saradnji sa Odjeljenjem za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine danas je organizovala potpisivanje ugovora o dodjeli grant sredstava za implementaciju projekata podrške preduzetništvu žena u Brčko distriktu BiH.

Ugovori o dodjeli grant sredstava zaključeni su sa tri udruženja – Fondacijom porodice Bećirević iz Brčkog, UG Omladinskom organizacijom „Mali princ“, Brčko, i UG „Inicijativa za kvalitet i održivi razvoj“, Banjaluka.

Pero Gudeljević, šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu, kazao je da žensko preduzetništvo nije u BiH kao ni u Brčko distriktu BiH prepoznato kao potencijal za razvoj društvenih zajednica i da se ovim projektom želi promijeniti ta slika.

„Iz tog razloga razvojna agencija ‚Eda‘ raspisala je konkurs i pozvala one koji žele da pomognu u razvoju ženskog preduzetništva. Cilj je da se i u Brčko distriktu BiH pokrene sa mrtve tačke žensko preduzetništvo. Ugovor je potpisan između ‚Ede‘ i tri udruženja građana, koji će u narednih šest mjeseci svojim aktivnostima različitih vrsta, edukacijom i radionicama, pomoći da žensko preduzetništvo bude dio razvoja Distrikta i gdje bi se žene uključile ravnopravno sa muškarcima u ekonomski razvoj Brčko distrikta BiH“, kazao je Gudeljević.

Brankica Radulović, član tima Agencije za razvoj preduzeća „Eda“ kazala je da „Eda“ implementira ovaj projekat sa ciljem harmonizacije strateškog i političkog okvira i da na taj način želi da pospješi razvoj malih i srednjih preduzeća u BiH i ubrza pristupanje u Evropsku uniju. Ona je naglasila da će „Eda“ nakon potpisanog ugovora nastaviti sa saradnjom i nastojati da ojača kapacitet udruženja sa kojim je danas potpisan ugovor.

„Ukupan iznos projekata za tri udruženja koje finansira ‚Eda‘ je oko 53.000 konvertibilnih maraka. Sadržaji tih projekata prije svega odnose se na obuke i edukaciju u vezi sa poslovanjem: umrežavanje žena preduzetnica, povezivanje ekonomske koristi i očuvanje životne sredine, izrada suvenira Brčko distrikta BiH i digitalno poslovanje. Dva projekta planirana su da se realizuju u roku od šest mjeseci, a jedan u roku od tri mjeseca. Mi ćemo zajedno sarađivati i nastojaćemo da ojačamo i kapacitet tih udruženja“, kazala je Radulović.

Sandra Dobrijević, član Udruženja „Mali princ“, Brčko, kazala je da će kroz projekat Udruženje okupiti trideset žena preduzetnica iz Brčko distrikta BiH kako bi prošle jedan niz obuka kao što su digitalno poslovanje, digitalno oglašavanje i marketing, a nakon toga fokusiraće se i na poslovni engleski jezik i javni nastup.

Nakon današnjeg potpisivanja ugovora organizovana je i kratka prezentacija pravila implementacije dodijeljenih projekata.

Navedene aktivnosti se implementiraju u okviru projekta SBA u BiH. Projekat provodi Agencija za razvoj preduzeća – Eda, Banja Luka, a finansiran je od strane Švedske, posredstvom Švedske agencije za međunarodnu saradnju (Sida).

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime