Мирсад Ђапо изабран за директора ЈП “Комунално Брчко”

Управни одбор Јавног предузећа “Комунално Брчко” д.о.о. Брчко дистрикт БиХ изабрао је Мирсада Ђапу на мјесто директора ЈП “Комунално Брчко” за наредни четворогодишњи мандат.

Ђапо је 17. јануара ове године именован за вршиоца дужности директора овог јавног предузећа, а од 22. јуна 2018. године изабрани је одлуком Управног одбора именован на позицију директора предузећа, у складу са конкурсом од 17. маја ове године.

Од јануара до данас, Мирсад Ђапо је, као вршилац дужности директора, успио да врати ЈП “Комунално Брчко” на стабилне ноге. Предузеће је за период 01.01. – 31.05.2018. године остварило позитиван финансијски резултат за предузеће у цјелини у износу од 877.168 КМ. У текућој години приходи су повећани за 7,47% те је евидентан и тренд повећања позитивног финансијског резултата.

Током мандата вршиоца дужности Ђапо је успио да постигне повољан договор са Електропривредом РС о снабдијевању Брчко дистрикта БиХ електричном енергијом током 2018. године. У исто вријеме, изузетним напорима и залагањем менаџмента, предузеће је добило и подршку од стране оснивача у виду грант средстава за субвенционисање камата које су се нагомилале због поскупљења електричне енергије у другој половини 2017. године, затим грант средстава за набавку нових возила, с обзиром да ове године предузеће остаје без возила набављених путем оперативног лизинга. Мислило се и на унапређење електроснабдијевања те су додијељена грант средства и за нове трафостанице, као и средства за спалионицу отпада. Уједно је побољшана и сарадња са оснивачем, те се настоје заједнички ријешити нагомилани проблеми из претходног периода.

Ђапо се као в.д. директора посветио и реализацији мјера из Одлуке о усвајању приједлога мјера за отклањање проблема у функционисању ЈП “Комунално Брчко” д.о.о. Брчко дистрикт БиХ коју је Скупштина Дистрикта донијела у јуну 2017. године, те је донесена одлука о корекцији плата запослених, утврђена цијена рада од 285 КМ, која је била важећа до марта 2017. године, односно прије смањења цијене рада за 10%. Овим корекцијама смањени су платни коефицијенти у просјеку за 10 – 25% за руководне кадрове, а дошло је до повећања коефицијената за НК раднике, КВ и ВКВ електричаре,  раднике на обезбјеђењу, возаче, очитаче, оператере и инжињерски кадар. На овај начин обезбијеђено је даље смањивање за издвајања по основу плата, које је у 2016. години износило око 10.400.000 КМ, а у 2017. години око 9.600.000 КМ. Издвајање за плате у 2018. години, према плану, не би требало да буде веће од 9.000.000 КМ.

Скупштинским мјерама за отклањање проблема у ЈП „Комунално Брчко“ наложена је и израда новог организационог плана предузећа, на чему ће се, након процедуре избора најповољнијег понуђача, студиозно радити те успоставити нова организација којом ће се оптимизовати пословни процеси, као и број запослених који ће те процесе реализовати. У склопу ових реформских активности неће доћи до приватизације било којег организационог дијела ЈП „Комунално Брчко“, као ни до отпуштања радника, а саставни дио новог организационг плана биће и план имплементације којим ће се рјешавати број вишка радника.

Предузеће се у протеклих мјесец дана активније посветило изналажењу нових послова, посебно из области послова радне јединице Чистоћа.

Осим тога, ради се и на анализи стварних и евидентираних купаца и корисника услуга, те се очекује да се у наредном периоду повећа број купаца, посебно услуге одвоза и депоновања смећа.

Такође, недавна измјена цјеновника за услугу прикључења на водоводну мрежу, којом је ова услуга смањена за око 50%, изазвала је велику пажњу грађана, штавише једна мјесна заједница најавила је прикључење на мрежу за већи број домаћинстава, а ту су и појединачни случајеви прикључења нових купаца на водоводну мрежу, те је у задње вријеме запримљено чак 200 нових захтјева за ову врсту прикључка.

Пред директором Мирсадом Ђапом још је доста посла на прилагођавању пословања новим тржишним условима, сталном унапређењу пословних процеса и ефикаснијем раду, као и реализацији планова за наредни трогодишњи период, у складу са којим је и добио повјерење Управног одбора.

Мирсад Ђапо је рођен 1953. године. На Правном факултету Универзитета у Београду дипломирао је 1976. године. Руководно искуство је стекао као директор некадашњег брчанског текстилног комбината “Интерплет”. Од 1986. године до 1992. био је предсједник Општинског суда за прекршаје у Брчком, а до 1997. године радио је као помоћник начелника Федералне општине Брчко.

Мирсад Ђапо је био предсједник мултиетничке Скупштине Брчко, предсједник Прелазне Скупштине Дистрикта и градоначелник Брчко дистрикта БиХ од 2004.–2008. године. На функцију предсједника брчанског парламента поново је био изабран у периоду 2009.-2010. година, након чега је прешао у Вијеће народа Републике Српске.

 

 

 

 

 

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime