Brčko dobija zakon o poslovnim zonama

Brčko distrikt dobija zakon o poslovnim zonama koji je neophodan kako bi se privukle nove investicije, smanjio broj nezaposlenih, uvećali prihodi od poreza i doprinosa, ali i unaprijedio privredni razvoj.

Na sjednici Skupštine poslanici su ovaj Zakon usvojili u prvom čitanju i ocijenili da se on mora što prije da stupi na snagu.

Poslanik SNSD Željko Antić smatra da će nakon konačnog usvajanja zakona biti najvažniji zakon donesen u ovom sazivu Skupštine, a poslanik PDP Siniša Golić ističe da ga je trebalo donijeti i ranije.

– Očekujem da će njegovim donošenjem biti pospješen privredni razvoj i da će se konačno urediti infrastrukturno područje kako bi potencijalni investitorima olakšali ulaganja i pokretanje privrednih aktivnosti – poručuju poslanici.

Dodaju da imaju nekoliko dilema, a osnovna je da li formirati agenciju u skladu sa Zakonom o pravnim licima, jer će to zahtijevati nove direktorske pozicije, zamjenike i malo veću administraciju.

– Smatram da postoje bolja rješenja, a to je obavljanja poslova u okviru postojećih organizacionih jedinica – rekao je Golić.

Dodao je da treba riješiti i pitanje prava korišćenja i eventualnog vlasništva nad zemljištem.

– Sada zemljištem upravlja Kancelarija za javnu imovinu, a predviđeno je da se ta prava prenesu na agenciju. Stoga će trebati mijenjati Zakon o upravljanju javnom imovinom, kao i Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Nejasnoća ima i u vezi sa zaključivanjem ugovora o privatno-javnom partnerstvu, koje je sada u nadležnosti Vlade – rekao je Golić.

Pero Gudeljević, šef Odjeljenja za privredu, istakao je da sve lokalne zajednice u okruženju već uredile ovu oblast i da će donošenje zakona o poslovnim zonama otkloniti prepreke investiranju.

– Odgovornost za stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta je na ovom odjeljenju, a sve poluge upravljanja resursima, odnosno zemljištem koje je moguće staviti na raspolaganje potencijalnim investitorima je na drugom mestu. Osim toga, u isti koš je stavljena dodjela zemljišta za stambenu izgradnju i dodjeljivanje zemljišta na kome bi se pokrenuo novi biznis i zapošljavali ljudi – rekao je Gudeljević.

On smatra da je formiranju agencije dobro rješenje i da je potrebna kao pravno lice koje bi osnovao Distrikt, a koje bi provodio politiku Vlade u ovoj oblasti.

– Ako imamo parcelu od 10.000 hektara na kojoj se može izgraditi oko 50 firmi i ako to radimo kao do sada, treba 50 puta sprovesti postupak licitacije, a u ovom slučaju bi zemljište po jedinstveno utvrđenim pravilima dodjeljivala agencija – pojasnio je Gudeljević.

Skupština je odlučila da se s ciljem pojašnjenja i poboljšanja ponuđenih rješenja u roku od 60 dana o nacrtu ovog zakona sprovede stručna i javna rasprava.

Propuštene prilike

Supervizor za Brčko Majkl Skenlan obratio se poslanicima Skupštine, rekavši da je u Distriktu propušteno mnogo prilika te da je od nekada energičnog privrednog centra postao sredina sa dugačkom listom stvari koje joj nedostaju i zbog kojih mladi odlaze.

Naveo je da je stotine amandmana na budžet koji se usvajaju svake godine motivisano ličnim interesom, a ne potrebama zajednice.

 

 

 

(srpskainfo.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime